The page has been translated automatically. If you think it needs improvement, please volunteer to update the pages.

Introduksjon

IntroduksjonDette er oversiktssiden for regler og bruk-delen av Lechenicher SchachServer.
Vi vil eksplisitt understreke at LSS er åpen for enhver person som ønsker å spille korrespondanse sjakk mot andre sjakkspillere uavhengig av rase, nasjon, sex, politisk orientering, religiøs gruppe osv. Osv. Reglene her er ikke opprettet for å diskriminere noen person. Hvis du føler at den anvendte ordlyden ikke fullfører dette oppdraget, kan du kontakte serveradministratoren.
Basert på utsagnet ovenfor og for enkelhets skyld, for ikke å irritere noen kvinnelige spillere, inkluderer ordene "han", "ham" og "hans" betydningene av "hun" og "henne".
Selv om denne serveren tilbyr grensesnittet på forskjellige språk, er den tyske eller engelske versjonen de eneste offisielle i tilfelle en tvist. Oversettelsene må sees på som inofficielle kopier som er laget for komfort for spillerne.
Alle meldinger til serveradministratoren skal gjøres enten på tysk eller engelsk for å gi et raskt svar. Bruk av andre språk tilgjengelig for visning vil føre til en forsinkelse, fordi en oversettelse må organiseres.
Alle meldinger til administratoren vil være på engelsk, med mindre mottakeren er tysk eller kan snakke tysk. Standardmeldinger kan bli sendt ut også på andre språk.