Informacje ogólne

Informacje ogólneNormy tytułowe mogą być osiągane w turniejach o normy i przez przyznanie określonych wyników w Mistrzostwach Świata LSS i Pucharu LSS. Nagrodzone normy są wymienione w sekcjach dotyczących każdego tytułu.
Następujące rodzaje turniejów są klasyfikowane jako turnieje o normy:
Lista ta będzie rozszerzana w miarę potrzeb, gdy będą oferowane nowe typy turniejów.
Normy mogą być osiągnięte w grupie powyższych typów turniejów, jeśli średnia ocena LSS uczestników przekroczy 2200 punktów.
Dalsze normy promocyjne mogą zostać osiągnięte, jeśli tytuł zostanie uzyskany po raz drugi. Proszę zapoznać się z odpowiednią sekcją w niniejszym regulaminie.