Wprowadzenie

WprowadzenieStrona zawiera przegląd Zasad i Regulaminu Lechenicher SchachServer.
Chcielibyśmy bezpośrednio podkreślić, że serwer LSS jest otwarty dla każdej osoby, która chce grać w szachy korespondencyjne przeciwko innemu szachiście niezależnie od rasy, narodowości, płci, orientacji politycznej, grupy religijnej itp. itd. Niniejsze zasady nie są stworzone aby dyskryminować jakąkolwiek z osób. Jeżeli czujesz, że powyższe sformułowanie nie realizuje tej misji skontaktuj się proszę z Administratorem.
Bazując na powyższej deklaracji, dla uproszczenia, a nie aby drażnić którąkolwiek z szachistek, słowa "on", "jemu" i "jego" zawierają znaczenie "ona" i "jej".
Nawet jeżeli serwer oferuje interfejs w innym języku tylko wersja niemiecka lub angielska są traktowane jako oficjalne w przypadku sporu. Tłumaczenia są traktowane jako kopie nieoficjalne utworzone dla komfortu graczy.
Wszystkie wiadomości do Administratora Serwera powinny być napisanę w j. niemieckim lub angielskim. Umożliwi to szybką odpowiedź. Używanie innego języka spowoduje opóźnienie, poznieważ będzie konieczne tłumaczenie.
Wszystkie wiadomości Administratora będą w j. angielskim chyba, że odbiorca jest Niemcem lub zna j. niemiecki. Standardowe wiadomości mogą być także rozsyłane w innych językach.