The page has been translated automatically. If you think it needs improvement, please volunteer to update the pages.

Jucători noi

Jucători noiJucătorii noi primesc o notă inițială de 800, cu excepția cazului în care poate fi furnizată o evaluare a unei organizații active de șah. Sunt preferate evaluările de la organizațiile ICCF, FIDE, CC naționale și OTB. Evaluările din alte surse ar putea fi modificate din cauza diferitelor scheme de rating.
Evaluarea inițială pentru Chess960 și Evenimente fără motor este întotdeauna 1600.
Decizia finală cu privire la care se aplică evaluarea inițială este cu descrierea administratorului serverului.
De îndată ce un jucător nou a terminat cel puțin 10 jocuri valabile pentru rating, se calculează primul rating stabilit. Această evaluare este apoi punctul de plecare pentru toate calculele de rating stabilite în continuare.