The page has been translated automatically. If you think it needs improvement, please volunteer to update the pages.

Prima evaluare stabilită

Prima evaluare stabilităDe îndată ce un jucător nou a terminat cel puțin 10 jocuri valabile pentru rating, se calculează primul rating stabilit. Această evaluare este apoi punctul de plecare pentru toate calculele de rating stabilite în continuare.
Primul rating stabilit este calculat de
Rf = Ropp+ (gr*D(pr)*c(pr)+gf*D(pf)*c(pf))/(gr+gf)
Unde
Ropp este media evaluărilor adversarilor
gr, gf este numărul de jocuri terminate obișnuite sau respectiv pierdute
D(pr), D(pf) este schimbarea de rating așteptată pentru jocurile obișnuite sau respectiv pierdute
c(pr), c(pf) este un factor de corecție în funcție de rezultatul procentual al jocurilor obișnuite sau respectiv confiscate
Factorul de corecție c se calculează prin
c(p) = -2*p*p+2*p+0.5
Unde
p fiind rezultatul procentual așa cum se explică la „Formule”
Primul rating stabilit nu trebuie să fie sub 150.
Se aplică o limită de evaluare pentru calcularea mediei adversarilor. Pentru calcularea primei evaluări stabilite, o evaluare a adversarului nu poate fi cu mai mult de 400 de puncte mai mică decât cea a jucătorilor care încep ratingul.