The page has been translated automatically. If you think it needs improvement, please volunteer to update the pages.

Allmän information

Allmän informationTitelnormer kan uppnås i titelturneringar och genom utdelning genom vissa resultat i LSS World Championship och LSS Cup. De tilldelade normerna listas i avsnitten om varje titel.
Följande turneringstyper klassificeras som normturneringar:
Denna lista kommer att utvidgas efter behov när nya turneringstyper erbjuds.
Normer kan uppnås i en grupp av ovanstående turneringstyper, om deltagarnas genomsnittliga LSS-betyg överstiger 2200 poäng.
Ytterligare reklamnormer kan uppnås om en titel uppnås en andra gång. Se motsvarande avsnitt i denna föreskrift.