Обща информация

Обща информацияНормите за титлите могат да бъдат постигнати в турнири за титли и чрез награждаване за определени резултати в световното първенство на LSS и LSS Cup. Наградените норми са изброени в секциите за всяка титла.
Следните видове турнири са класифицирани като турнири за постигане на норми:
Този списък ще бъде разширен ако е необходимо, когато се предлагат нови типове турнири.
Нормите могат да бъдат постигнати в група от горепосочените типове турнири, ако средният LSS рейтинг на участниците надвишава 2200 точки.
Може да се постигнат допълнителни промоционални норми, ако дадена титла се постигне за втори път. Моля, вижте съответния раздел в този регламент.