Импресум

Импресум

Понастоящем този импресум е валиден за домейна chess-server.net и неговите поддомейни. Този домейн се използва от Lechenicher SchachServer.

Страниците се предлагат от:

Dr. Ortwin Pätzold
Elsa-Brändström-Strasse 15
50374 Erftstadt
Tel: 02235/680136
Fax: 02235/680137

Редакционен и технически контакт: ortwin@chess-server.net

Отговорност, съвети за безопасност:

Всички данни и информации, съдържащи се в интернет страниците, са внимателно проучени и проверени. Не се поема обаче никаква гаранция или отговорност за коректността, пълнотата и актуалността им. Ние си запазваме правото да правим промени и допълнения в предоставената информация по всяко време.

Съответните доставчици са отговорни за интернет страниците на трети страни, които са посочени чрез хипервръзка от тази страница. Уеб администраторът д-р Ortwin Paetzold не носи отговорност за съдържанието на такива сайтове на трети страни и по този начин изрично се дистанцира от цялото съдържание на всички свързани сайтове.

Освен това страниците на Lechenicher SchachServer може да са свързани от друг доставчик чрез хипервръзка без знанието на Lechenicher SchachServer и неговия уеб администратор. Lechenicher SchachServer и неговият уеб администратор не носят отговорност за представителства, съдържание или връзка с уебсайтове на трети страни.