The page has been translated automatically. If you think it needs improvement, please volunteer to update the pages.

Registrácia hráča

Registrácia hráča

Vyplňte prosím nasledujúci formulár.
Po úspešnej registrácii dostanete e-mail s vašim užívateľským menom. Ak e-mail nedostanete, skontrolujte svoj spamový filter!
Zadajte všetky údaje do latinských listov!
Vyberte jazyk rozhrania. Predvolená hodnota je aktuálna.
Ak ste dosiahli hodnotenie v inej šachovej organizácii, zadajte hodnotenie. Ak ste žiaden nedosiahli, nechajte aktuálnu hodnotu.
Pre vyváženie síl prosím uveďte organizáciu, kde ste dosiahli vyššie hodnotenie.
V ideálnom prípade uvediete svoje členské číslo vyššie uvedenej organizácie, aby sme mohli zosúladiť niektoré informácie (napr. Zobraziť váš titul ICCF alebo FIDE).
Dajte nám o sebe vedieť viac.
Zákonne sa vyžaduje vaše potvrdenie. V dolnej časti stránky nájdete odkaz na vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Údaje z cookies nezdieľame s inými spoločnosťami alebo organizáciami. Esp. súbory cookie vôbec nepoužívame na sledovanie, marketing alebo analýzu.