Úvod

ÚvodToto je stránka přhledu pro sekci pravidel a užití serveru Lechenicher SchachServer.
Chtěli bychom výslovně zdůraznit, že LSS je otevřený každému, kdo chce hrát korespondenční šachy proti jiným šachistům nezávislým na rase, národnosti, pohlaví, politické orientaci, náboženské skupině atd. Pravidla zde nejsou nastavena tak, aby diskriminovala jakoukoli osobu. Pokud máte pocit, že použité znění tuto misi neplňuje, obraťte se na správce serveru.
Na základě výše uvedeného výroku a pro jednoduchost, nechceme se dotknout žádné ženské hráčky, slova „on“, „jemu“ a „jeho“ zahrnují i významy „ona“, "jí" a „její“.
Přestože tento server nabízí prostředí v různých jazycích, německá a anglická verze jsou jediné dvě oficiální v případě sporu. Překlady je třeba vidět jako neoficielní kopie vytvořené pro komfort hráčů.
Všechny zprávy správci serveru by měli být v němčině nebo v angličtině aby umožnily rychlou odpověď. Použití ostatních jazyků dostupných pro zobrazení způsobí zpoždění, protože musí být zajištěn překlad.
Všechny zprávy od správce serveru budou v angličtině, vyjma případu kdy příjemce je Němec nebo umí německy. Standardní zprávy mohou být odeslány také v jiných jazycích.